ĐT. 714-995-5113, 714-423-0577           
     THONG THIEN HOC

Google

Trang Chính

English

Việt Nam


Hoa Kỳ

Sinh Hoạt Cộng Đồng


Thế Giới
Diễn Đàn

Văn Học
B́nh Luận
Kinh Tế
Câu Chuyện ThờiSự
Chuyện Lạ 4Phương

Khoa Học

Sức Khỏe
Ẩm Thực

Nhân Vật

Người / Ngợm

Vui Cười


Biếm Thi

Linh Tinh

Rao Vặt

Nhạc Hoàng Vân

VNCH Foundation

Ca Dao Việt Nam

Thơ Hà Huyền Chi

Hà Phương Hoài

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

OVERSEAS
FREE VIETNAMESE
COMMUNITIES


Biếm Thi

Thơ Hà Huyền Chi

10. Lưỡi Không Xương

Chửi toang me Mỹ, me Tây
Bây giờ Đảng lại khoanh tay bẩm bà
Chỉ v́ mấy miếng đô la
Không xương lưỡi Đảng tḥ ra thụt vàọ
Dài hơi nịnh hót kiều bào
Bao giờ Đảng lại ồn ào chửi toang.

Tráo trâng, thiển cận, tham lam
Đảng từng bêu riếu Việt Nam ngàn lần.

maubinh
MB/TĐ/20
10. The Art of tongue

Having loudly called refugees dames of
Americans,French
Now humbly ađressing: Dear Madams
For the sake of attracting dollars
"The Art of tongue" is a Partưs technique of
propaganda
Although they go an extra mile to flatter expatriates
Whód know when they turn around to forsake
Devious, short-sighted, greedy
A thousandfold the Vietnamese Communists have degraded the countrỵ

English version by Ngo Dinh Chuong
16. Sống Chết Mặc Bay

Xưa kia dân nói Đảng nghe
Bây giờ dân nói Đảng bề thấy cha
Khi thời chinh chiến đă qua
Đảng đem đồng chí lột da đóng giầỵ
Cứ là sống chết mặc bay
Đồng bào, đồng chí, thẳng tay Đảng đ́.

mauubinh
MB/TĐ/30
16. The Con Party

Before, the Party has listened to the people
Now, if the people spoke, the Party would shunt
Since the war time has past
The Party would skin cadres for shoemaking
Alive or dead;the Party could care less
The people and cadres are roughly trashed

English version by Ngo Dinh Chuong
25. Ngắc Ngư

Đảng chơi khẩu hiệu đều đều
"Làm tùy theo sức, hưởng theo nhu cầu"
Dân làm quần quật như trâu
Sắn khoai làm chuẩn dưa rau đăi đằng.

Cán làm phe phẩy lăng nhăng
Xuềnh xoàng thịt cá nh́ nhằng đài xe
Đứa nào dám đặt vấn đề
Cán to cán nhỏ nó bề ngắc ngự

maubinh
MB/TĐ/41
25. More Miserable

One among many Party's common mottos:
"Labors by Capacities, Sharing Products by Needs"
The people have to work hard as buffaloes
Tubers for standard staples, green leaves for feasts

While cadres performing their tasks perfunctorily
They enjoy rich foods, radios, bicycles
If any people dare to displease
The cadre gang would make their lives more miserable

English version by Ngo Dinh Chuong
... Xem tiếp thơ song ngữ.....

======================================================

Thơ Xuân Bút Tre, Kà Tót và Văng Bút Thư Sinh

1.

Tin đâu như sét đánh ngang
"Khucruotnghandam" chuyển sang từ trần!

2.

Tin loan sét đánh ngang tai
"Vietkieuyeunuoc" bái bai ĺa đời!

3.

Cúm gà ác liệt hơn SARS!
WHO đă báo động, người ta vẫn về!

4.

Hếr SARS lại đến cúm gà
Sao không dịch hết đảng ta (cho) dân nhờ!

5.

Việt cộng vỗ ngực có kinh
Nghiệm trong lịch sử có ḿnh đảng ta
Đảng trừ từ quỷ đến ma
Chỉ riêng "bird flu và SARS đảng thùa!

6.

Tin Phan Văn Khải hô hào
Tham nhũng quốc sách đảng đào bới sâu
Càng bới đảng càng giàu mau
Càng nghiên cứu đảng càng cao tham nhùng!

... Xem Tiep....

Xin vui ḷng liên lạc với butvang2006@yahoo.com về mọi chi tiết liên quan tới Ánh Dương
Copyright © 2004 Anh Duong Online Last modified: 05/22/07