TUYÊN BỐ

của Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lư

nhân việc Đảng Thăng Tiến Việt Nam công bố tự thành lập

tại Việt Nam ngày 8-9-2006

@  1 ?

Huế, Việt Nam, ngày 8 tháng 9 năm 2006

Tôi xin tuyên bố với công luận toàn cầu rằng :

1- Căn cứ trên các Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc mà Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đă cam kết tham gia để bảo đảm 26 Nhân quyền cơ bản của mọi công dân liệt kê dưới đây. Cụ thể nhất là Quyền Tự do Thông tin Ngôn luận theo Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc được biểu quyết ngày 16.12.1966, Việt Nam xin tham gia ngày 24-9-1982, điều 19,2 : “Mọi người có quyền tự do ngôn luận, quyền nầy bao gồm cả quyền tự do t́m kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ư kiến, không phân biệt ranh giới, h́nh thức truyền miệng, bằng bản viết, bản in, hoặc bằng h́nh thức nghệ thuật hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng nào khác tuỳ theo sự lựa chọn của ḿnh”. Nghĩa là các đảng phái, tổ chức, cá nhân có quyền thông tin ngôn luận qua báo chí, phát thanh, truyền h́nh và các phương tiện truyền thông đại chúng khác mà không cần đợi phép của nhà cầm quyền ; và Quyền Tự do hội họp, lập hội, lập đảng, bầu cử và ứng cử cũng theo Công ước Quốc tế nói trên, điều 25 : “Mọi Công dân… đều có quyền và cơ hội để (a) tham gia vào việc điều hành các công việc xă hội một cách trực tiếp hoặc thông qua những đại diện được họ tự do lựa chọn”; (b) bầu cử và ứng cử trong các cuộc bầu cử định kỳ chân thực, bằng phổ thông đầu phiếu, b́nh đẳng và bỏ phiếu kín nhằm đảm bảo cho cử tri tự do bày tỏ ư nguyện của ḿnh”. Nghĩa là các đảng phái thuộc mọi khuynh hướng cùng nhau cạnh tranh lành mạnh trong một nền dân chủ đa nguyên, đa đảng chân chính.

            2- Tôi hết sức vui mừng khi biết  Đảng Thăng Tiến Việt Nam vừa được Ban Đại diện Thành lập công bố thành lập từ hôm nay tại Viêt Nam do 4 Công dân Việt Nam quốc nội kư tên. Đây là một bước tiến rất quan trọng và quyết liệt trong Tiến tŕnh Dân chủ hóa Việt Nam, mời gọi các Chính đảng dân chủ phi cộng sản lần lượt xuất hiện công khai để cùng nhau nỗ lực chuyển đổi nền chính trị độc đảng độc đoán không có cạnh tranh và không sợ bị thay thế qua nền chính trị đa nguyên đa đảng có cạnh tranh lành mạnh công bằng, dân chủ, văn minh.

            3- Nếu Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gây bất cứ khó khăn ǵ cho Ban Đại diện Thành lập hoặc các Thành viên tham gia Đảng Thăng Tiến Việt Nam này, tôi sẽ t́m mọi cách tố cáo và lên án hành động đàn áp phi pháp này trước công luận quốc tế.

4- Nếu bất cứ Thành viên nào của Đảng Thăng Tiến Việt Nam này bị bắt, hoặc bị đuổi khỏi sở làm, hoặc bị đàn áp, quấy nhiễu quá sức chịu đựng của họ th́ rơ ràng Bạo quyền CSVN muốn bóp chết Tự do, Công lư, Dân chủ cách vô cùng độc đoán, và như thế chỉ tiếp tục d́m Đất nước vào cảnh tụt hậu kinh tế, hỗn loạn xă hội, băng hoại đạo đức và khủng hoảng nhân cách ngày càng thêm trầm trọng nữa mà thôi. Khi nhận được thông tin xác thực, tôi sẽ tuyệt thực vô thời hạn ngay lập tức để phản đối hành động vi phạm Công pháp Quốc tế nầy của Bạo quyền CSVN.

5- Sau cùng tôi đặc biệt tha thiết mời gọi toàn thể Quốc Dân Việt Nam quốc nội cũng như hải ngoại đang đêm ngày thao thức với Đồng bào Dân tộc, hăy nhiệt thành tham gia Đảng Thăng Tiến Việt Nam này ; kêu gọi các Chính phủ, các Tổ chức và các Cá nhân quốc tế hăy nhanh chóng ủng hộ và bảo trợ cho Đảng hiên ngang này ; và kêu gọi Đảng CS và Nhà cầm quyền CSVN hăy tôn trọng lẽ phải đă được ghi nhận trong các Công ước quốc tế, chẳng những để yên mà lẽ ra c̣n phải tạo điều kiện cho Đảng Thăng Tiến Việt Nam cũng như các Đảng Dân chủ phi cộng sản khác sinh hoạt b́nh thường như tại hầu hết các Nước trên thế giới. @

Công bố tại Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế

nơi tôi đang bị Nhà cầm quyền CSVN quản chế

  Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lư

 

Tham chiếu :             26 Nhân quyền cơ bản

đă được Công pháp Quốc tế và Liên Hiệp Quốc thừa nhận

& buộc mọi Nước thành viên phải cam kết tôn trọng.

@   &  ?

26 mục tiêu cụ thể

mỗi Công dân có trách nhiệm phải đấu tranh

từng bước giành lại cho toàn Dân Việt Nam từ năm 2006 về sau.

O   G   O

I. Các Nhân quyền về thân thể :

1. Quyền sống (không bị thủ tiêu, tàn sát, khủng bố, đe dọa, quấy nhiễu v́ chính kiến, chủng tộc, tôn giáo, thành phần giai cấp).

2. Quyền không bị nô lệ hay nô dịch (v́ lư lịch, chủng tộc, tôn giáo, chính kiến).

3. Quyền không bị tra tấn hành hạ.

4. Quyền không bị giam giữ độc đoán (v́ các tội vu vơ chỉ có trong các chế độ độc tài : gây rối trật tự, phá hoại chính sách đoàn kết, lợi dụng tôn giáo, lợi dụng dân chủ, xúc phạm lănh tụ,...).

5. Quyền được xét xử công bằng (tư pháp phải độc lập với hành pháp, lập pháp, công an)

6. Quyền được Ṭa án bảo vệ (được bồi hoàn danh dự và thiệt hại).

7. Quyền được Luật pháp bảo vệ (không có loại tội tuyên truyền chống chế độ, chống đối chính sách).

8. Quyền được b́nh đẳng trước pháp luật.

II. Các Nhân quyền về an cư :

9. Quyền tự do cư trú và đi lại, xuất ngoại và hồi hương (không bị quản chế hành chánh).

10. Quyền có đời sống riêng (bản thân, gia đ́nh, nhà cửa, thư tín, điện thoại, điện thư).

11. Quyền kết hôn và lập gia đ́nh.

12. Quyền có quốc tịch.

13. Quyền tỵ nạn v́ lư do chính trị, tôn giáo, chủng tộc.

14. Quyền tư hữu về vật dụng cá nhân, gia đ́nh, tập thể và vốn kinh doanh.

III. Các Nhân quyền về lạc nghiệp :

15. Quyền có việc làm, lương tương xứng và được nghỉ ngơi - giải trí.

16. Quyền thành lập và tham gia Nghiệp đoàn độc lập và quyền đ́nh công.

17. Quyền có mức sống xứng hợp cho bản thân và gia đ́nh.

18. Quyền có an sinh xă hội và bảo hiểm xă hội khi thất nghiệp, già lăo.

19. Quyền bảo vệ gia đ́nh về hôn nhân, sản phụ, hài nhi, thiếu nhi.

20. Quyền được chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh miễn phí hoặc hợp lư, được bảo hiểm y tế.

21. Quyền được giáo dục miễn phí cấp tiểu học, rồi trung học ; học đại học đầy đủ thuận lợi.

22. Quyền về văn hóa (tự do hưởng thụ, sáng tác, được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ).

IV. Các Nhân quyền về Tự do Dân chủ :

23. Tự do tín ngưỡng - tôn giáo cách b́nh thường phổ quát như tại đại đa số các Nước trên thế giới.

24. Tự do tư tưởng, phát biểu, quan điểm, tự do thông tin ngôn luận, tự do báo chí.

25. Tự do hội họp, lập hội, lập đảng, biểu t́nh; toàn Dân được trưng cầu ư kiến về quốc sự.

26. Quyền tham gia công quyền, tự do ứng cử - bầu cử ; Quyền tham gia xây dựng, bảo vệ và quản lư Tổ quốc. Tức là Quyền Dân Tộc Tự Quyết.

O   G   O

(Tham khảo Từ Hiến Chương 1977 cho Tiệp Khắc đến Tuyên Ngôn 2006 cho Việt Nam”

của Luật sư  Nguyễn Hữu Thống – 15.4.2006)